Zájezd na Vladař  -  20.4.2015


                 Průvodcem nám byl náměstek primátora Karlových Varů, pan Mgr. Jiří Klsák