Zájezd Na Moravu a Slovensko


                Delegace ZO SDČR Severní 5 Karlovy Vary se zůčastnila v počtu 8 členů ve dnech 31.8. - 3.9.2015 v Piešťanech podpisu smlouvy o partnerství mezi JDSPN

                a ZO SDČR  Severní 5 Karlovy Vary. Základní smlouva o partnerství byla také rozšířena o konkrétní smlouvu na rok 2016, s jejímž plným textem budou členové

                seznámeni na Výroční členské schůzi v lednu 2016. Průběh přijetí, vlastní slavnostní podpis i následná prohlídka večerního města nás zavazuje k důslednému

                přístupu k plnění smlouvy již v roce 2016, neb slovenská organizace nasadila laťku hodně vysoko.

                Slavnostního podpisu se zůčastnili z naší organizace Fišerová Ludmila, Krausová Milena, Štěbetáková Jitka, Dubská Milada, Lešek Jan, Wrbíková Marie,

                Wrbík Otto a Kameník Vladimír.

                Náklady cesty si hradili členové delegace z vlastních prostředků, za propagační materiály děkujeme Magistrátu Statutárního města Karlovy Vary.